Przedszkole Kraina Radości

Do Przedszkola

Dokumenty wymagane do zapisu dziecka:

Dla dzieci z normą intelektualną:
- wypełniony druk umowy w dwóch egzemplarzach.

Dla dzieci z niepełnosprawnością: 
- wypełniony druk umowy w dwóch egzemplarzach.
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania w siedzibie naszego przedszkola

ul Sobótki 5, 26-600 Radom (os. Południe) lub telefonicznie 
tel. 48 360 35 02, 608 487 188,
oraz w filii przy ul. Gajowa 80 26-600 Radom lub telefonicznie
tel. 48 383 65 72, 691 250 674

Do pobrania: