Przedszkole Kraina Radości

O przedszkolu

Przedszkole zostało założone w 2009 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w budynku prywatnym na ul. Gajowej 80. Na początku działalności naszego przedszkola funkcjonowała tylko jedna grupa. Z biegiem czasu przedszkole zaczęło się rozwijać, przybywało do nas coraz więcej dzieci.

Do naszej placówki przyjmowaliśmy dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, takimi jak: upośledzenia umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, Zespół Downa, Autyzm, Zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia mowy, oraz choroby przewlekłe: cukrzyca, padaczka itp.

 

Od 2013 r. Przedszkole mieści się w dwóch budynkach: ul. Gajowa 80,
ul. Sobótki 5. Główną siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Sobótki 5.
Na chwilę obecną w przedszkolu na ul. Sobótki działa 6 grup - dwie integracyjne i cztery specjalne, a na ul. Gajowej dwie grupy integracyjne oraz żłobek.
 

Nasze przedszkole dba o wszechstronny rozwój dzieci. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. - Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) , jak również dla każdego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Dodatkowo dzieci biorą udział w zajęciach grupowych typu muzykoterapia, kynoterapia, gimnastyka korekcyjna, dla grup integracyjnych język angielski, tańce, zajęcia kulinarne – kuchcikowo.
 

Przedszkolaki biorą również w zajęciach indywidualnych typu logopedia, Integracja Sensoryczna, terapia behawioralna, fizjoterapia, terapia Tomatisa, terapia Biofeedback Pracujemy w oparciu o różne metody: M. Montessori, W. Sherborne, C.H. Knilla, Poranny Krąg, Dobrego Startu, Malowania 10 palcami, F. Affolter, alternatywne metody porozumiewania się.
 

Nauczyciele dostosowują treści do indywidualnych możliwości wychowanków. Każde dziecko idzie swoją własną ścieżką edukacyjną, w odpowiednim dla siebie tempie. Nasza placówka daje dzieciom możliwość spędzania czasu w grupach rówieśniczych, nawiązywania kontaktów społecznych oraz uczestniczenia w zajęciach i zabawach w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Staramy się wspierać naszych rodziców swoją wiedzą, doświadczeniem i fachową pomocą. 
 

Organizujemy dla rodziców szkolenia i zajęcia otwarte. Prezentujemy dorobek dzieci oraz zapraszamy na imprezy rodzinne - wycieczki, festyny i uroczystości.
 

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, dobrze wykształconych, kreatywnych nauczycieli, którzy dbają o przyjazną i miłą atmosferę w przedszkolu. W swojej pracy aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i postępów dziecka. Wychowawcy biorą także aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Organizują wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie.
 

W ramach przedszkola prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju.