Przedszkole Kraina Radości

Przedszkole

W Przedszkolu grupy specjalne liczą do 8 osób, a grupy integracyjne do 16 osób.
Opłata za przedszkole dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 150zł, pozostałe 400zł. Opłata obejmuje pełne wyżywienie, wszystkie zajęcia dodatkowe grupowe i indywidualne).

Przedszkole w ramach opłaty oferuje:
 • Zajęcia taneczne 3 razy w tygodniu
 • Gimnastyka korekcyjna 2 razy w tygodniu
 • Język Angielski 5 razy w tygodniu
 • Dogoterapię 1 raz w tygodniu
 • Zajęcia kulinarne – Kuchcikowo 1 raz w miesiącu
 • Zajęcia komputerowe – tablica interaktywna 2 razy w tygodniu
 
Przedszkole w ramach opłaty oferuje zajęcia specjalistyczne zgodne z zaleceniami:
Zajęcia indywidualne i grupowe:
 • Zajęcia Logopedyczne/Neurologopedyczne
 • Integracja sensoryczna
 • Muzykoterapia
 • Racjonalna Terapia Zachowania
 • Kynoterapia/Dogoterapia
 • Hipoterapia
 • Fizjoterapia
 • Trening Słuchowy Metodą Tomatisa
 • Terapia Biofeedback
 • Ruch Rozwijający W. Sherborne
 • Hallwick – zajęcia na basenie
 • Psycholog
Dodatkowo oferujemy także konsultacje z terapeutami na temat postępów oraz pracy z dzieckiem w każdy 1 poniedziałek miesiąca.
Zapraszamy!